Ngoài Vùng nguyên liệu thuộc sở hữu của ICHIGO tại Lâm Đồng chuyên canh 2 sản phẩm chính là Chuối laba và sầu riêng Monthong với số lượng cung cấp dự kiến 500ton/mùa. Thì ICHIGO cũng kết hợp với Nhà nông tại các vùng sống nước miền Tây như An giang, Tiền giang,Đồng tháp…

Để chuyên canh và hợp tác xã với mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn Globalgap,Vietgap… Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng xoài năm 2013 là 41.800 ha và sản lượng đạt 417.268, trong đó xoài Cát Chu chiếm 59,1%, Cát Hòa Lộc 23,2% và xoài khác 17,7%.

banner-ichigo-027-01

Đồng Tháp và Tiền Giang là hai tỉnh sản xuất xoài đứng nhất, nhì ở đồng bằng sông Cửu Long, là nơi có quy hoạch vùng chuyên canh cho hai loại xoài Cát Chu và Cát Hòa Lộc. Hai loại xoài này có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh cao về giá cả và chất lượng so với các loại xoài khác.

Trong đó, Tiền Giang hiện có trên 77.700ha vườn trồng cây ăn quả các loại với nhiều chủng loại cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh trên thị trường như vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ngũ Hiệp, thanh long Chợ Gạo….