Tại kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho bài toán giá cả và đầu ra nông sản.

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu nông – lâm – thủy sản của nước ta đạt 15,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa nông sản của nước ta.

nong-san-viet-ichigo-002
Giải bài toán giá cả và đầu ra cho nông sản

Theo các đại biểu tại ĐBSCL, để đảm bảo giá cả và đầu ra, ngành nông sản nước ta cần nỗ lực khơi thông, khai thác các thị trường đang hồi phục sau dịch Covid-19. Trong bối cảnh hiện nay ngành nông sản cũng cần có cách làm mới để tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Đặc thù của hàng hóa nông sản nước ta là mang tính thời vụ, thu hoạch với số lượng lớn. Để không bị động về đầu ra, cần chế biến sâu thay vì cứ mãi bán thô. Với các giải pháp tổng thể nói trên cùng những tín hiệu tích cực từ thị trường khi các hiệp định thương mại tự do được triển khai, kỳ vọng nông sản Việt sẽ ổn định hơn về giá cả và đầu ra trong thời gian tới.