banner-ichigo-030-01
logo-ichigo-nong-san-viet-nam-jv

ICHIGO là đơn vị trực tiếp phân phối, xuất khẩu nông sản Việt từ vùng nguyên liệu có sẵn được quy hoạch chuẩn vietgap tới bàn ăn tại đất nước mặt trời mọc. Một trong những đất nước có tiêu chí ẩm thực cao nhất thế giới

ICHIGO cũng là đơn vị hợp tác,phân phối, đại diện của những tiền bối đi trước trong ngành cung cấp nông sản Việt tới thị trường thế giới

về chúng tôi

Sản Phẩm

ICHIGO cung trực tiếp sở hữu quỹ đất – Vùng nguyên liệu riêng để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng trong công tác quản lí từ farm gieo trồng tới sản phẩm trên bàn ăn.

logo-ichigo-nong-san-viet-nam-jv

Thực Phẩm Hôm Nay, Sức Khoẻ Ngày Mai

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT